ESPI

Numer Data Temat
5/2023 03.07.2023 13:17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
4/2023 06.06.2023 19:15 Zwołanie ZWZA MEDCAMP S.A.
3/2023 15.03.2023 14:12 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2/2023 09.03.2023 15:10 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
1/2023 05.01.2023 12:07 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
3/2022 28.10.2022 18:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta MEDCAMP S.A.
2/2022 27.09.2022 14:17 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A.
1/2022 13.06.2022 10:30 Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDCAMP S.A
6/2021 14.10.2021 16:50 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 13.10.2021r. MEDCAMP S.A.
5/2021 16.09.2021 10:13 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4/2021 15.09.2021 09:09 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna MEDCAMP S.A.
3/2021 26.08.2021 21:15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A.
2/2021 30.01.2021 13:57 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku MEDCAMP S.A.
1/2021 13.01.2021 12:47 V wezwanie spółki MEDCAMP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji MEDCAMP S.A.
37/2020 02.12.2020 13:31 Czwarte wezwanie spółki MEDCAMP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji MEDCAMP S.A.
36/2020 13.11.2020 18:28 Trzecie wezwanie spółki MEDCAMP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji MEDCAMP S.A.
35/2020 19.10.2020 19:23 Drugie wezwanie spółki MEDCAMP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji MEDCAMP S.A.
34/2020 24.09.2020 17:55 Pierwsze wezwanie spółki MEDCAMP S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji MEDCAMP S.A.
33/2020 08.09.2020 19:53 Rozwiązanie umowy z NCBIR MEDCAMP S.A.
32/2020 31.07.2020 14:48 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 31.07.2020r. MEDCAMP S.A.
31/2020 08.07.2020 14:45 Dematerializacja akcji serii D spółki Genxone SA. MEDCAMP S.A.
30/2020 06.07.2020 08:24 Podjęcie współpracy pomiędzy GenXone S.A. a Seegene Inc. z siedzibą w Seulu w zakresie walidacji nowego testu genetycznego MEDCAMP S.A.
29/2020 01.07.2020 17:30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A.
28/2022 25.06.2020 15:44 Przychody spółki GENXONE osiągnięte do końca maja tego roku. MEDCAMP S.A.
27/2020 19.06.2020 13:42 Nabycie udziałów w spółce zarządzającej Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (ZASI) typu Bridge Alfa MEDCAMP S.A.
26/2020 04.06.2020 15:10 Inwestycja Emitenta w fundusz Bridge Alfa MEDCAMP S.A.
25/2020 01.06.2020 16:15 Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
24/2020 18.05.2020 14:26 Wyniki bieżące spółki genXone SA.
23/2020 10.05.2020 17:55 GenXone SA, spółka portfelowa Emitenta, wchodzi w nowe obszary diagnostyki zwykorzystaniem sekwencjonowania nanoporowego – współpraca z Helix Immuno – Oncology S.A MEDCAMP S.A.
22/2020 28.04.2020 08:33 Medcamp S.A. inwestuje w fundusz Bridge Alfa.
21/2020 24.04.2020 09:55 Podpisanie listu intencyjnego w kwestii zaangażowania kapitałowego w spółkę prowadzącą stronę www.zdrowegeny.pl
20/2020 23.04.2020 07:38 Genxone S.A. postawił pierwsze laboratorium kontenerowe 2 klasy bezpieczeństwa BSL-2
19/2020 15.04.2020 16:56 Spółka zależna od Emitenta, GenXone SA, pozyskała z emisji akcji ponad 4 miliony zł
18/2020 09.04.2020 08:22 Medcamp sfinansuje mobilne laboratoria do wykonywania testów na obecność koronawirusa
17/2020 08.04.2020 14:42 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ MEDCAMP S.A. w dniu 08.04.2020r.
16/2020 06.04.2020 14:26 Zawarcie porozumienia o współpracy z JR Holding dotyczące inwestycji w projekty biotechnologiczne
15/2020 03.04.2020 14:30 Zawiadomienie Akcjonariusza o nabyciu udziału powyżej 25 % w ogólnej liczby głosów w spółce MEDCAMP S.A.
14/2020 03.04.2020 09:31 GenXone, spółka zależna od emitenta, wchodzi w obszar badań nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa SARS CoV-2
13/2020 30.03.2020 17:31 Wpisanie genXone S.A. na listę laboratoriów wykonujących badania w kierunku SARS CoV-2., finansowane ze środków NFZ.
12/2020 26.03.2020 21:50 Zawarcie przez Emitenta porozumienia inwestycyjnego z NewLab Systems sp. z o.o.
11/2020 26.03.2020 10:32 Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
10/2020 26.03.2020 10:20 Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
9/2020 18.03.2020 20:02 Spółka portfelowa Emitenta, Genxone SA, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce wprowadza do oferty testy wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19)
7/2020 13.03.2020 17:20 POROZUMIENIE INWESTYCYJNE DOT. ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA EMITENTA W SPÓŁCE GENXONE S.A.
6/2020 13.03.2020 16:15 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
5/2020 13.03.2020 15:00 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
4/2020 13.03.2020 14:04 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
3/2020 13.03.2020 10:35 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
2/2020 13.03.2020 10:30 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
1/2020 09.03.2020 17:04 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/2019 31.05.2019 15:01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7/2018 12.06.2018 16:05 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2018r.
6/2018 16.05.2018 18:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5/2018 25.04.2018 16:30 Zbycie udziałów w podmiocie zależnym
4/2018 03.04.2018 16:30 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
3/2018 03.04.2018 15:00 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2/2018 22.03.2018 16:40 Sprzedaż nieruchomości
5/2017 13.09.2017 16:50 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GENXONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
4/2017 25.07.2017 17:45 Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez spółkę MEDCAMP S.A.
3/2017 12.06.2017 14:24 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2017r.
2/2017 02.06.2017 16:56 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
1/2017 16.05.2017 17:29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/2016 13.09.2016 08:11 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
11/2016 08.09.2016 11:12 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
10/2016 08.09.2016 10:56 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
9/2016 08.09.2016 10:51 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
8/2016 25.07.2016 09:29 Podpisanie znaczącej umowy
7/2016 25.07.2016 09:29 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
6/2016 25.07.2016 09:27 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
5/2016 20.07.2016 15:15 Podpisanie znaczącej umowy
4/2016 14.07.2016 14:50 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 14.07.2016 r.
3/2016 14.06.2016 15:46 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 14.06.2016r.
2/2016 18.05.2016 16:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2016 08.01.2016 16:40 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. w dniu 08.01.2016r.
7/2015 23.12.2015 12:04 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 r.
5/2015 27.11.2015 16:12 Zmiana porządku obrad NWZ
5 K/2015 27.11.2015 16:09 Zmiana numeracji raportu bieżącego
5/2015 25.11.2015 16:06 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5/2015 16.06.2015 14:16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu
3/2015 12.06.2015 14:20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1/2015 14.05.2015 14:18 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/2014 04.02.2014 15:23 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
1/2014 04.02.2014 12:54 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
17/2013 04.07.2013 20:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16/2013 31.05.2013 20:50 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/2013 29.04.2013 22:12 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku
14/2013 29.04.2013 22:00 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
11/2013 17.04.2013 21:49 Uzupełnienie raportu 10/2013
10/2013 16.04.2013 21:59 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
11/2013 05.04.2013 12:21 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
10/2013 05.04.2013 12:15 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9/2013 25.03.2013 18:57 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
8/2013 25.03.2013 18:48 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
7/2013 25.03.2013 18:36 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
6/2013 25.03.2013 18:22 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
5/2013 25.03.2013 18:10 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
4/2013 25.03.2013 17:59 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
3/2013 22.03.2013 12:38 Informacja dla akcjonariuszy Blumerang Investors S.A. i T2 Investment S.A. dotycząca reorganizacji kapitałowej i biznesowej
2/2013 26.02.2013 14:33 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
1/2013 31.01.2013 18:12 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
4/2012 26.06.2012 10:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
2/2012 21.05.2012 15:37 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2012 30.01.2012 16:36 Transakcje akcjami Emitenta
9/2011 02.12.2011 13:30 Transakcje akcjami Emitenta
8/2011 31.08.2011 12:50 Transakcja akcjami Emitenta dokonana przez członka Rady Nadzorczej
7/2011 05.08.2011 08:40 Transakcje akcjami Emitenta
6/2011 16.06.2011 15:11 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
5/2011 20.05.2011 11:17 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta
4/2011 12.04.2011 15:20 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej – korekta
3/2011 31.01.2011 16:18 Transakcje akcjami Emitenta
2/2011 31.01.2011 16:08 Transakcje akcjami Emitenta
1/2011 31.01.2011 16:03 Transakcje akcjami Emitenta
5/2010 09.11.2010 17:10 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej
4/2010 29.06.2010 17:04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
2/2010 31.05.2010 20:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2010 06.01.2010 10:27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 5 stycznia 2010 r.
10/2009 30.11.2009 18:49 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. zwołane na dzień 5 stycznia 2010 r.
9/2009 30.11.2009 17:33 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8/2009 01.10.2009 14:54 Znaczne pakiety akcji
7/2009 24.06.2009 10:08 Wykaz akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.
5/2009 14.01.2009 17:45 Wykaz akcjonariuszy
3/2009 12.01.2009 16:55 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
2/2009 05.01.2009 16:51 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej
1/2009 05.01.2009 16:46 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
6/2008 11.12.2008 18:03 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
5/2008 08.11.2008 10:18 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
4/2008 03.10.2008 16:53 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
3/2008 04.07.2008 16:57 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
1/2008 18.02.2008 22:01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
3/2007 22.11.2007 17:01 Nabycie akcji Technopark 2 S.A. przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki
2/2007 19.11.2007 22:58 Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład rady nadzorczej
1/2007 19.11.2007 22:34 Przystąpienie do systemu ESPI