Spółka

Spółka prowadzi działalność pod firmą MEDCAMP Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu MEDCAMP S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

Firma MEDCAMP S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000276511. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 26 150 000,00 PLN.

REGON: 639525179, NIP: 7822089018