Zarząd spółki

Życiorys zawodowy Pana Cezarego Ziarkowskiego

  • Cezary Ziarkowski

    Prezes Zarządu

    Związany z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego reaktywowania tj. od roku 1991. W latach 90-tych piastował stanowiska związane z analizowaniem rynków kapitałowych oraz z zarządzaniem aktywami. Odbył szereg praktyk w takich podmiotach jak Merrill Lynch, Commerzbank czy Rothschild. Organizował z sukcesem działy sprzedaży w podmiotach z różnych obszarów gospodarki, począwszy od spółek handlu zagranicznego, poprzez sektor edukacji, a skończywszy na ubezpieczeniach. Współtworzył powstanie szeregu przedsięwzięć z obszaru Internetu, również z wykorzystaniem środków unijnych.