Zarząd spółki

  • Cezary Ziarkowski

    Prezes Zarządu

    Związany z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego reaktywowania tj. od roku 1991. W latach 90-tych piastował stanowiska związane z analizowaniem rynków kapitałowych oraz z zarządzaniem aktywami. Odbył szereg praktyk w takich podmiotach jak Merrill Lynch, Commerzbank czy Rothschild. Organizował z sukcesem działy sprzedaży w podmiotach z różnych obszarów gospodarki, począwszy od spółek handlu zagranicznego, poprzez sektor edukacji, a skończywszy na ubezpieczeniach. Współtworzył powstanie szeregu przedsięwzięć z obszaru Internetu, również z wykorzystaniem środków unijnych. Czynnie zaangażowany w przedsięwzięcia z obszaru biotechnologicznego jako Członek Zarządu spółek Inno-Gene S.A. i Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. Od 2015 roku Członek Zarządu Medical Innovation Sp. z o.o., Opieka i Zaufanie S.A. oraz FR Finance S.A…(-)

    Aktualnie Członek Rady Nadzorczej spółki Autogroup S.A. oraz Unipad Sp. z o.o.