Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. w dniu 08.01.2016r.

Numer: 1/2016
Data: 08.01.2016 16:40

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-08
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. w dniu 08.01.2016r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 Investment S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.01.2016 roku:
1_ Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3 187 487 głosy na NWZ, które stanowiły 92,22 % na NWZ i które stanowiły 51,83% udziału w ogólnej liczbie głosów
2_ Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 268 930 głosy na NWZ, które stanowiły 7,78% na NWZ i które stanowiły 4,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-08 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu