O nas

Historia Spółki

Spółka MEDCAMP S.A. rozpoczęła działalność w 1998 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od roku 2001 pod nazwą Technopark 2 sp. z o.o. W roku 2007 Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną (T2 Investment S.A.).

Początkowo Spółka wynajmowała powierzchnie magazynowo-biurowe, z czasem rozszerzyła działalność o wykonywanie adaptacji tego typu powierzchni do nowych celów. Spółka rozwijała się w sposób organiczny. Pierwszym dużym zrealizowanym projektem była modernizacja posiadanej nieruchomości pod względem technicznym i architektonicznym. Inwestycja trwająca w latach 1998-2000 objęła budynki biurowo-administracyjne (podwyższenie standardu użytkowania) oraz magazynowe (adaptacja hal do wymogów tzw. wysokiego składowania). Finalnie, w 2000 roku oddano do dyspozycji przedsiębiorców 38 lokali biurowych o łącznej powierzchni 1500 m2, a także 3100 m2 powierzchni magazynowej.

W 2006 roku, po pozyskaniu nowych udziałowców, nastąpiła zmiana dotychczasowej strategii prowadzonej działalności. Za główny cel biznesowy uznano dywersyfikację działalności.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było rozpoczęcie działalności redeweloperskiej, polegającej na nabywaniu nieruchomości, podwyższaniu ich wartości poprzez zmianę dotychczasowej koncepcji wykorzystania, a następnie ich zbywaniu.

W 2007 roku wszystkie akcje Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – rynek NewConnect.

W 2009 roku zarejestrowana została nowa nazwa spółki: T2 INVESTMENT S.A.

17 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował zmianę nazwy na MEDCAMP S.A. Jest to związane z nową strategią firmy, zgodnie z którą spółka zamierza wejść w nowy obszar działalności związany m.in. z biotechnologią.