Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 2/2016
Data: 18.05.2016 16:43

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 „Spółka”, informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu _60-476_, przy ul. Jasielskiej 16A.

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.medcampsa.pl.

 

Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_ZWZ_14_06_2016_MEDCAMP
 Projekty_uchwał_ZWZ_14_06_2016_MEDCAMP