Kalendarium inwestora

ROK 2024

12 lutego 2024 Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kw. 2023 r.
13 maja 2024 Raport kwartalny (jednostkowy) za I kw. 2024 r.
12 sierpnia 2024 Raport kwartalny (jednostkowy) za II kw. 2024 r.
14 listopada 2024 Raport kwartalny (jednostkowy) za III kw. 2024 r.
13 maja 2024 Raport roczny (jednostkowy) za 2023 rok