Raporty bieżące

Numer Data Temat
4/2024 16.04.2024 09:53 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
3/2024 02.04.2024 17:50 Zmiana adresu siedziby spółki Medcamp SA
1/2024 15.01.2024 10:46 Terminy publikowania raportów okresowych w 2024 roku
10/2023 03.07.2023 11:59 Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 2023 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna MEDCAMP Spółka Akcyjna (PLTCHPR00019)
9/2023 11.06.2023 21:34 Korekta raportu za I kw 2023 r. MEDCAMP Spółka Akcyjna (PLTCHPR00019)
8/2023 11.06.2023 21:28 Korekta raportu za IV kw 2022 r. MEDCAMP Spółka Akcyjna (PLTCHPR00019)
7/2023 06.06.2023 17:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna
6/2023 31.05.2023 20:26 Raport roczny za 2022 rok MEDCAMP Spółka Akcyjna
4/2023 10.05.2023 11:50 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
3/2023 24.02.2023 11:49 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
1/2023 02.01.2023 16:46 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
19/2022 24.11.2022 11:13 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Medcamp S.A.
17/2022 24.11.2022 11:09 Powołanie Prezesa Zarządu Medcamp S.A
16/2022 24.11.2022 11:08 Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna
15/2022 24.11.2022 11:07 Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku
14/2022 24.11.2022 11:06 Powołania do Rady Nadzorczej Medcamp SA
13/2022 24.11.2022 11:05 Życiorys Członka Rady Nadzorczej Medcamp S.A.
12/2022 24.11.2022 11:04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDCAMP Spółka Akcyjna
11/2022 24.11.2022 11:03 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Medcamp Spółka Akcyjna MEDCAMP
10/2022 24.11.2022 11:02 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
8/2022 24.11.2022 11:00 Uchwały podjęte przez WZA w dniu 5 sierpnia 2022 roku
7/2022 18.07.2022 14:46 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki zwołanym na dzień 5 sierpnia 2022
6/2022 07.07.2022 10:30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5/2022 07.07.2022 10:23 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 lipca 2022
1/2022 29.01.2022 11:30 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku MEDCAMP S.A
6/2021 19.10.2021 09:20 Uchwały podjęte przez WZA spółki Medcamp SA w dniu 13.10.2021 r. MEDCAMP Spółka Akcyjna
5/2021 15.09.2021 08:30 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna
16/2020 31.07.2020 18:22 Treść uchwał WZA spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 31.07.2020 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna
15/2020 01.07.2020 18:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna
10/2020 10.05.2020 17:41 Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego
9/2020 17.04.2020 15:15 Uzupełnienie raportu 8/2020
8/2020 08.04.2020 14:28 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
7/2020 08.04.2020 14:24 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
6/2020 08.04.2020 14:20 Treść uchwał NWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku
5/2020 09.03.2020 17:07 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2020 06.03.2020 19:16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
1/2020 29.01.2020 14:30 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
6/2019 31.05.2019 13:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2019 31.01.2019 16:45 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
10/2018 11.12.2018 16:10 Zmiana Animatora
6/2018 12.06.2018 15:40 Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 12 czerwca 2018 roku
5/2018 16.05.2018 16:18 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2018 31.01.2018 14:19 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
8/2017 12.06.2017 17:12 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
7/2017 12.06.2017 15:32 Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 12 czerwca 2017 roku
6/2017 16.05.2017 17:35 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/2017 27.01.2017 16:39 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19/2016 06.09.2016 17:00 Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą
18/2016 06.09.2016 16:25 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
16/2016 25.07.2016 09:30 Zakończenie subskrypcji akcji serii B
15/2016 14.07.2016 15:03 Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 14 lipca 2016 roku
14/2016 14.06.2016 16:01 Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 14 czerwca 2016 roku
13/2016 14.06.2016 15:48 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/2016 18.05.2016 17:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/2016 18.05.2016 16:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8/2016 27.04.2016 10:12 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
7/2016 21.04.2016 10:11 Przyjęcie oferty zmiany umowy
6/2016 18.02.2016 11:53 Zmiana zakresu prowadzonej działalności
5/2016 18.02.2016 11:51 Rejestracja zmian statutu Emitenta
3/2016 05.02.2016 11:56 Korekta raportu 2/2016 -sprostowanie omyłki pisarskiej w tytule raportu „Harmonogram przekazywania raportów”
2/2016 29.01.2016 16:30 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
1/2016 08.01.2016 16:40 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. w dniu 08.01.2016r.
1/2016 08.01.2016 16:24 Treść uchwał NWZA Spółki T2 Investment S.A. podjętych w dniu 08 stycznia 2016 roku
19/2015 23.12.2015 12:01 Powołanie Członka Zarządu
18/2015 23.12.2015 12:00 Powołanie członka Rady Nadzorczej
17/2015 23.12.2015 11:58 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
16/2015 23.12.2015 11:56 Treść uchwał NWZA Spółki T2 Investment S.A. podjętych w dniu 22 grudnia 2015 roku
15/2015 22.12.2015 11:54 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14/2015 27.11.2015 16:02 Zamierzone Zmiany w statucie spółki
132015 27.11.2015 16:00 Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na 22 grudnia 2015 r.
12/2015 26.11.2015 15:27 Zamierzone zmiany w statucie spółki
11/2015 25.11.2015 14:52 Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8/2015 09.06.2015 19:09 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
7/2015 09.06.2015 19:07 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
5/2015 14.05.2015 19:04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2014 02.04.2015 18:58 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
1/2015 12.01.2015 17:13 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
21/2014 22.12.2014 17:10 Odstąpienie od umowy – Karwieńskie Błota
19/2014 05.11.2014 17:06 Wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Komorniki Z1 sp. z o.o.
18/2014 05.11.2014 16:50 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
17/2014 01.10.2014 16:48 Zmina terminu zawarcia umowy przeniesienia własności – Karwieńskie Błota
16/2014 20.08.2014 16:45 Zmiana terminu zawarcia umowy przeniesienia własności – Karwieńskie Błota
14/2014 12.06.2014 16:41 Zawarcie istotnej umowy
13/2014 11.06.2014 16:37 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12/2014 20.05.2014 15:54 Korekta raportu rocznego za 2013 rok
10/2014 16.05.2014 15:51 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8/2014 16.05.2014 15:38
6/2014 21.02.2014 12:51 T2 INVESTMENT SA zawarcie porozumienia transakcyjnego oraz warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
3/2014 23.01.2014 13:38 T2 INVESTMENT SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2/2014 02.01.2014 16:12 T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy
1/2014 02.01.2014 16:10 T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy
20/2013 30.06.2013 22:17 T2 INVESTMENT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19/2013 17.06.2013 17:52 T2 INVESTMENT SA rezygnacja członka rady nadzorczej
17/2013 01.06.2013 15:33 T2 INVESTMENT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/2013 05.04.2013 12:36 T2 INVESTMENT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13/2013 05.04.2013 12:31 T2 INVESTMENT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
12/2013 27.03.2013 17:42 T2 INVESTMENT SA informacja o istotnej transakcji
11/2013 27.03.2013 17:40 T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy
10/2013 25.03.2013 19:27 T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9/2013 25.03.2013 19:27 T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
8/2013 25.03.2013 19:23 T2 INVESTMENT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
7/2013 25.03.2013 19:23 T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
6/2013 25.03.2013 19:15 T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
5/2013 25.03.2013 19:13 T2 INVESTMENT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2/2013 10.01.2013 15:38 T2 INVESTMENT SA korekta raportu 1/2013 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
1/2013 10.01.2013 11:54 T2 INVESTMENT SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
17/2012 21.12.2012 20:36 T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
15/2012 01.10.2012 15:38 T2 INVESTMENT SA zbycie akcji Holicon Group SA przez spółkę portfelową
14/2012 03.09.2012 14:24 T2 INVESTMENT SA korekta raportu za II kwartał 2012 r.
12/2012 22.06.2012 14:42 T2 INVESTMENT SA – powołanie rady nadzorczej
11/2012 22.06.2012 14:37 T2 INVESTMENT SA powołanie zarządu spółki
10/2012 22.06.2012 14:30 T2 INVESTMENT SA – uchwały podjęte na WZA
9/2012 13.06.2012 15:47 T2 INVESTMENT SA uchwała w sprawie poręczenia udzielonego LMB CAPITAL SA
7/2012 04.06.2012 14:15 T2 INVESTMENT SA projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza
6/2012 21.05.2012 15:11 T2 INVESTMENT SA zwołanie ZWZ
4/2012 15.05.2012 14:50 T2 INVESTMENT SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011
3/2012 15.02.2012 13:24 T2INVEST SA – zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
1/2012 30.01.2012 13:30 T2INVEST SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
18/2011 07.11.2011 18:46 T2 INVESTMENT zakończenie projektu realizowanego przez spółkę zależną
16/2011 29.06.2011 19:23 T2INVEST SA sprzedaż aktywów o istotnej wartości
9/2011 10.05.2011 15:24 T2 INVESTMENT SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010
8/2011 11.04.2011 07:39 T2 INVESTMENT SA umowa lock-up na akcjach PBO ANIOŁA SA
7/2011 23.03.2011 13:43 T2 INVESTMENT SA zakończenie kolejnego etapu projektu realizowanego przez spółkę zależną
6/2011 13.03.2011 17:23 T2 INVESTMENT SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki PBO ANIOŁA SA
5/2011 08.03.2011 10:17 T2 INVESTMENT SA objęcie udziałów w spółce zależnej
4/2011 08.03.2011 10:07 T2 INVESTMENT SA zbycie aktywów o istotnej wartości – sprzedaż nieruchomości
3/2011 05.03.2011 09:48 T2 INVESTMENT SA zawarcie umowy kredytowej
1/2011 31.01.2011 16:39 T2 INVESTMENT SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
20/2010 18.11.2010 15:18 T2 INVESTMENT SA zakończenie kolejnego etapu projektu realizowanego przez spółkę zależną
18/2010 10.11.2010 12:35 T2 INVESTMENT SA zakończenie pierwszego etapu projektu realizowanego przez spółkę zależną
17/2010 23.09.2010 14:44 T2 INVESTMENT SA przyznanie dofinansowania
15/2010 04.08.2010 10:39 T2 INVESTMENT SA wniosek o zatwierdzenie prospektu przez spółkę stowarzyszoną
10/2010 11.05.2010 11:58 T2 INVESTMENT SA pozyskanie środków w ramach WRPO na lata 2007-2013 przez spółkę zależną
9/2010 19.03.2010 16:18 T2 INVESTMENT SA informacje o spółce stowarzyszonej
8/2010 18.03.2010 16:54 T2 INVESTMENT SA aneks do umowy pożyczki
6/2010 30.01.2010 10:41 T2 INVESTMENT SA terminy raportów okresowych w roku 2010
5/2010 30.01.2010 10:39 T2 INVESTMENT SA zawarcie warunkowej umowy pożyczki ze spółką zależną
4/2010 06.01.2010 08:44 T2 INVESTMENT SA zmiany w Radzie Nadzorczej emitenta
2/2010 04.01.2010 17:54 T2 INVESTMENT SA aneks do umów pożyczek ze spółką zależną
1/2010 04.01.2010 17:53 T2 INVESTMENT SA zmiana umowy z autoryzowanym doradcą
27/2009 30.11.2009 17:47 T2 INVESTMENT SA korekta raportu nr 26/2009 w sprawie zwołania NWZ
26/2009 18.11.2009 16:28 T2 INVESTMENT SA zwołanie NWZA
24/2009 16.11.2009 08:13 T2 INVESTMENT SA zawiązanie spółki
23/2009 03.11.2009 16:13 T2 INVESTMENT SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2009