Wyniki bieżące spółki genXone SA.

Numer: 24/2020
Data: 18.05.2020 14:26

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Wyniki bieżące spółki genXone SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że spółka Genxone S.A. osiągnęła w kwietniu przychody netto w
wysokości 1,16 mln zł. Od dnia 30 marca 2020 r., tj. od dnia wpisania spółki na listę
laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku COVID – 19 do dnia 31
kwietnia spółka wykonała ponad 4.500 testów na obecność koronawirusa SARS – Cov-2.
Od 3 maja br Genxone S.A. wykonuje badania diagnostyczne identyfikujące wirusa SARS
– Cov – 2 wyłącznie w laboratorium kontenerowym 2 klasy bezpieczeństwa _BLS – 2_.
Uruchomienie we współpracy z New Lab Systems sp. z o.o. nowego laboratorium
zwiększyło przepustowość badań. Obecnie Genxone S.A. ma możliwość wykonywania
dziennie do 420 testów na obecność wirusa SARS – Cov – 2. Dzięki temu w okresie od 3
do 14 maja Genxone S.A. wykonał ponad 3 000 badań. Spółka zwiększyła również zespół
diagnostów oraz stale utrzymuje stany magazynowe testów i odczynników na poziomie
około 5000 badań, co zabezpiecza możliwość nieprzerwanego świadczenia usług
diagnostycznych w tym zakresie.
Dzięki uruchomieniu dedykowanego laboratorium pawilonowego wyłącznie do
wykonywania testów na obecność koronawirusa, Genxone S.A. może przeprowadzać w
swoim stacjonarnym laboratorium inne badania, w tym w obszarze sekwencjonowania
genomów koronawirusa SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z
wykorzystaniem technologii NANOPORE, tj. sekwencjonowania NGS w czasie rzeczywistym.
Umożliwi to śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez
grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej
genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia oraz opracowanie charakterystyki
potencjalnych ścieżek transmisji. Powyższe badania w ocenie Emitenta mogą być
wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS – CoV-2.
Emitent uznaje, że powyższa informacja ma wpływ na działalność Emitenta w związku z
posiadaniem przez Emitenta pakietu akcji Genxone S.A. oraz podpisanym
porozumieniem z TOROX EKO FIZAN w przedmiocie nabycia kolejnych akcji spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 16 C/3
_ulica_ _numer_
795 522 055
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu