Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Struktura akcjonariatu MEDCAMP S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.150.000,00 złotych i dzieli się na:
a) 6 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o numerach 0000001 do 6150000,

b) 20.000.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o numerach od 00000001 do 20000000.


Struktura akcjonariatu MEDCAMP S.A.

 

JR Holding ASI S.A. wraz z Januarym Ciszewskim

29.44 %

Moonrock Enterprise S.A. wraz z Blumerang Investors S.A.

17.17 %

Marek Sobieski (spadkobiercy)

9.18 %

INC Private Equity ASI S.A. wraz z INC S.A.

8.76 %

FR Finance S.A.

6,9 %

Pozostali Akcjonariusze

28.55 %

Razem

100 %