Rada Nadzorcza

  • Łukasz Górski – Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

  • Łukasz Krych – Członek Rady Nadzorczej
  • Bogdan Kasprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa zarządu Huty Szkła Artystycznego i Unikatowego „Jabłoński” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Jest również doradcą zarządu INVESTcon Group S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: TBS Koziołki Sp. z o.o. z Poznaniu, Inwest Consulting S.A. w Poznaniu, Inwest Connect S.A. w Poznaniu.

  • Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej