Rada Nadzorcza

  • Mariusz Koitka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

zyciorys-m.koitka

  • Michał Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

zyciorys-michal-zielinski

  • Andrzej Dulnik – Sekretarz Rady Nadzorczej

zyciorys-a.dulnik

  • Łukasz Górski – Członek Rady Nadzorczej

zyciorys-l.gorski

  • Bogdan Kasprzyk – Członek Rady Nadzorczej

zyciorys-bogdan-kasprzyk