Rada Nadzorcza

  • Mariusz Koitka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Dulnik – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Łukasz Górski – Członek Rady Nadzorczej
  • Bogdan Kasprzyk – Członek Rady Nadzorczej