misja firmy

Strategia spółki Medcamp S.A. zakłada realizację projektów z takich dziedzin jak medycyna spersonalizowana, genetyka i genomika, bioinformatyka, blockchain, a to wszystko wsparte rozwiązaniami z dziedziny sztucznej inteligencji.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Zwołanie ZWZA

  01.06.2024

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Raport roczny za 2023 rok

  31.05.2024

  Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Cezary Ziarkowski…

  więcej...
 • Zmiana adresu siedziby spółki

  16.04.2024

  Zarząd Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”. „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 2 kwietnia 2024 roku przez Zarząd Emitenta uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki. Zgodnie z…

  więcej...
 • Terminy publikowania raportów okresowych w 2024 roku

  16.04.2024

  Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2023 roku…

  więcej...
 • Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

  16.04.2024

  Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.  …

  więcej...