misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  13.06.2022

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

  13.05.2022

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  16.09.2021

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

  01.06.2020

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 2020 Data sporządzenia: 2020-06-01 Skrócona nazwa emitenta MEDCAMP S.A. Temat Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy…

  więcej...
 • Raport roczny za 2019 rok Medcamp S.A.

  29.05.2020

  Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2019 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Cezary Ziarkowski…

  więcej...