misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna

  06.06.2023

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Raport roczny za 2022 rok MEDCAMP Spółka Akcyjna

  31.05.2023

    Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2022 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Cezary Ziarkowski…

  więcej...
 • Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

  12.05.2023

    Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe spółki MEDCAMP S.A. za I kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

  10.05.2023

  10-02-2023 17:18:17 | Kwartalny | EBI | 2/2023 Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika…

  więcej...
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

  10.05.2023

  Zarząd spółki Medcamp Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. informuje niniejszym, iż…

  więcej...