misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki zwołanym na dzień 5 sierpnia 2022

  18.07.2022

  Zarząd spółki pod firmą Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, firmy Moonrock SA („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad 1/20…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  07.07.2022

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 lipca 2022

  07.07.2022

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 12 lipca 2022 r. z powodu braku zarejestrowanych akcjonariuszy….

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  13.06.2022

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

  13.05.2022

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO…

  więcej...