misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Medcamp S.A.

  24.11.2022

  Zarząd Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym, jako uzupełnienie do raportu nr 14/2022 przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego…

  więcej...
 • Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

  24.11.2022

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za trzeci kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO…

  więcej...
 • Powołanie Prezesa Zarządu Medcamp S.A

  24.11.2022

  Zarząd spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż dnia 08 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Cezarego Ziarkowskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając…

  więcej...
 • Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna

  24.11.2022

  Spółka Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 października 2022 roku wraz z wynikami głosowań. Cezary Ziarkowski…

  więcej...
 • Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku

  24.11.2022

  Spółka Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 października 2022 roku wraz z wynikami głosowań. Cezary Ziarkowski…

  więcej...