Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 5/2021
Data: 16.09.2021 10:13

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 _”Spółka”_, informuje o zwołaniu na dzień 13 października 2021 roku na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. Jeleniogórska 16C/3

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

ogloszenie_zwolania_WZA_na_dzien_13102021_plus_projekty_uchwal