misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  12.06.2017

  Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 uchwałą nr 15/12/06/2017 powołało do Rady Nadzorczej Spółki MEDCAMP S.A. następujące osoby: – Mariusza Koitkę – Andrzeja Dulnika – Bogdana Kasprzyka…

  więcej...
 • Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 12 czerwca 2017 roku

  12.06.2017

  Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 12 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr…

  więcej...
 • Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2017r.

  12.06.2017

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-12 Skrócona nazwa emitenta MEDCAMP S.A. Temat Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w…

  więcej...
 • Zawarcie umowy przelewu wierzytelności

  02.06.2017

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-02 Skrócona nazwa emitenta MEDCAMP S.A. Temat Zawarcie umowy przelewu wierzytelności Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR –…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  16.05.2017

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...