misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Sprzedaż nieruchomości

  22.03.2018

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2018 Data sporządzenia: 2018-03-22 Skrócona nazwa emitenta MEDCAMP S.A. Temat Sprzedaż nieruchomości Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść…

  więcej...
 • Jednostkowy raport za IV kw 2017 roku

  15.02.2018

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

  31.01.2018

  Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2017 roku…

  więcej...
 • Jednostkowy raport za III kw 2017 roku

  11.11.2017

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GENXONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

  13.09.2017

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2017 Data sporządzenia: 2017-09-13 Skrócona nazwa emitenta MEDCAMP S.A. Temat Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GENXONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z…

  więcej...