misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  16.05.2017

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  16.05.2017

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2017 Data sporządzenia: 2017-05-16 Skrócona nazwa emitenta MEDCAMP S.A. Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki…

  więcej...
 • Jednostkowy raport za I kw 2017 roku

  16.05.2017

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za I kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Raport roczny za rok 2016

  16.05.2017

  Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2016 rok. Raport_roczny-za-2016-medcamp 1. Sprawozdanie_finansowe-za-2016 2.Sprawozdanie_Zarządu 3.Opinia_i_raport_biegłego_rewidenta Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

  więcej...
 • Zapytanie ofertowe Emitenta nr 01/2017

  28.04.2017

  Dodano: 28-04-2017 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie. Zapytanie ofertowe Emitenta nr 01/2017 GPW 28-04-2017

  więcej...