misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Raport roczny za rok 2018

  12.04.2019

  Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2018 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Cezary Ziarkowski –…

  więcej...
 • Jednostkowy raport za IV kw 2018 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna

  14.02.2019

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

  31.01.2019

  Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2018 roku…

  więcej...
 • Zmiana Animatora

  11.12.2018

  Zarząd MEDCAMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, iż Spółka wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji animatora, którą miała podpisaną z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A….

  więcej...
 • Jednostkowy raport za III kw 2018 roku

  14.11.2018

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...