misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Zmiana Animatora

  11.12.2018

  Zarząd MEDCAMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, iż Spółka wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji animatora, którą miała podpisaną z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A….

  więcej...
 • Jednostkowy raport za III kw 2018 roku

  14.11.2018

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Jednostkowy raport za II kw 2018 roku

  14.08.2018

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2017

  29.06.2018

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2017, w załączeniu przekazuje skorygowany…

  więcej...
 • Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2017

  29.06.2018

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2017, w załączeniu przekazuje skorygowany…

  więcej...