misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

  29.01.2020

  Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2019 roku…

  więcej...
 • Jednostkowy raport za III kw 2019 roku

  14.11.2019

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Jednostkowy raport za II kw 2019 roku

  14.08.2019

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  31.05.2019

  RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data: 2019-05-31 Firma: MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  31.05.2019

  Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod…

  więcej...