misja firmy

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Jednostkowy raport za II kw 2018 roku

  14.08.2018

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu….

  więcej...
 • Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2017

  29.06.2018

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2017, w załączeniu przekazuje skorygowany…

  więcej...
 • Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2017

  29.06.2018

  Zarząd Spółki Medcamp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2017, w załączeniu przekazuje skorygowany…

  więcej...
 • Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2018r.

  12.06.2018

  12-06-2018 16:03:12 | Bieżący | ESPI | 7/2018 RB_ASO: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2018r. Data: 2018-06-12 Firma: MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Spis…

  więcej...
 • Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 12 czerwca 2018 roku

  12.06.2018

  Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 12 czerwca 2018 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr…

  więcej...