Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Numer: 4/2024
Data: 16.04.2024 09:53

Zarząd MEDCAMP S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu informację na temat stanu stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, określonych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk