Misja i wizja spółki

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada realizację projektów z takich dziedzin jak medycyna spersonalizowana, genetyka i genomika, bioinformatyka, blockchain, a to wszystko wsparte rozwiązaniami z dziedziny sztucznej inteligencji.

 

Wcześniej spółka specjalizowała się w inwestycjach redeweloperskich. Zajmowała się dostarczaniem klientom najwyższej jakości projektów deweloperskich, przygotowanych do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości.

W ramach obsługi klientów Spółka pozyskiwała informacje o atrakcyjnych nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych, przeprowadzała profesjonalną ocenę nieruchomości a następnie przygotowywała nową koncepcję jej wykorzystania. W przypadku uzyskania satysfakcjonujących wyników prac projektowych, Spółka nabywała nieruchomość a następnie wdrażała w stosunku do niej nową koncepcję zagospodarowania. Po zakończeniu wdrożenia nieruchomość była zbywana nowemu właścicielowi.

Strategia dotychczasowa:

  1.  Wynajem powierzchni biurowych i magazynowych:
    dalsza modernizacja posiadanych obiektów pod wynajem, w celu zaoferowania najemcom wysoce funkcjonalnych, nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych;
    nabywanie kolejnych nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem.
  2. Działalność redeweloperska:
    rozszerzenie działalności na obszar całego kraju, w szczególności na regiony w Polsce cieszące się dużym zainteresowaniem inwestycyjnym.
  3. Dokonywanie atrakcyjnych długoterminowych inwestycji kapitałowych w podmioty o profilu działalności spójnym z zakresem kompetencyjnym Spółki (szeroko pojmowana branża budowlano-nieruchomościowa).
  4. Inwestowanie w atrakcyjne podmioty poza branżą budowlaną, mogące przynieść potencjalne synergie dla spółek w Grupie Kapitałowej Blumerang Investors.