Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

 

MED_IIIkw_2023