Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 6/2022
Data: 07.07.2022 10:30

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 _”Spółka”_, informuje o zwołaniu na dzień 5 sierpnia 2022 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. Jeleniogórska 16C/3

Prezes Zarządu – Cezary Ziarkowski

ogłoszenie zwołania WZA na dzień 05082022 plus projekty uchwał