Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 12/2022
Data: 24.11.2022 11:04

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 „Spółka”, informuje o zwołaniu na dzień 28 października 2022 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. Jeleniogórska 16C/3
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogloszenie-uchwaly-28.10.22(2)

Wzor-pelnomocnictwa