Zmiana terminu zawarcia umowy przeniesienia własności – Karwieńskie Błota

Numer: 16/2014
Data: 20.08.2014 16:45

Zmiana terminu zawarcia umowy przeniesienia własności – Karwieńskie Błota

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oryginał aneksu do porozumienia transakcyjnego Karwieńskie Błota zawarty pomiędzy T2 Investment S.A. a spółką Denega Sp. z o.o. na mocy którego strony postanowiły zmienić termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Karwieńskie Błota. W obecnym brzmieniu umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 30 września 2014 roku.
O zawarciu przez Emitenta ze spółką Denega Sp. z o.o. porozumienie, na podstawie którego strony uregulowały wzajemne prawa i obowiązki związane z planowaną transakcją, Emitent informował w dniu 21 lutego 2014 roku raportem bieżącym numer 6/2014.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu