Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Numer: 4/2023
Data: 10.05.2023 11:50

Zarząd spółki Medcamp Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. informuje niniejszym, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r., którego termin publikacji pierwotnie został ustalony na dzień 12 maja 2023 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. został wyznaczony na dzień 31 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów pozostają bez zmian. Uwzględniając wskazaną powyżej zmianę, raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 roku – 12 maja 2023 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2023 roku – 11 sierpnia 2023 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 r.
Raport roczny jednostkowy za 2022 rok – 31 maja 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 12. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu