Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 12 czerwca 2018 roku

Numer: 6/2018
Data: 12.06.2018 15:40

Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZA_medcamp_s.a_12.06.2018.PDF