Treść uchwał NWZA Spółki T2 Investment S.A. podjętych w dniu 22 grudnia 2015 roku

Numer: 16/2015
Data: 23.12.2015 11:56

Treść uchwał NWZA Spółki T2 Investment S.A. podjętych w dniu 22 grudnia 2015 roku

Zarząd T2 Investment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu