T2 INVESTMENT SA zmiany w Radzie Nadzorczej emitenta

Numer: 4/2010
Data: 06.01.2010 08:44

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, iż rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta złożyli: Pan Piotr Białowąs (z dniem 4 stycznia 2010 r.) oraz Pan Paweł Żdżarski (z dniem 5 stycznia 2010 r.). Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 5 stycznia 2010 r. odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Halca.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 5 stycznia 2010 r. powołało w skład Rady Nadzorczej: Pana Edwarda Kozickiego, Pana Dariusza Kojata, Pana Andrzeja Dulnika oraz Pana Bogdana Kasprzyka.

Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej:

Pan Edward Kozicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa zarządu BLUMERANG PRE IPO S.A. w Poznaniu, Wiceprezesa zarządu BLUMERANG S.A. w Poznaniu. Zasiadał w radzie nadzorczej NFI Piast S.A. (obecnie BBI Development NFI S.A.). Jest członkiem rad nadzorczych spółek BLU Capital Management Sp. z o.o. w Poznaniu, LMB CAPITAL S.A. w Poznaniu oraz BLU ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o. w Poznaniu.

Pan Andrzej Dulnik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie jest prokurentem w DAD Doradztwo Gospodarcze Andrzej Dulnik w Poznaniu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Inwest Consulting S.A. w Poznaniu, Inwest Connect S.A. w Poznaniu. Jest członkiem rady nadzorczej BLU ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o. w Poznaniu oraz LMB CAPITAL S.A. w Poznaniu.

Pan Dariusz Kojat jest absolwentem Zespołu Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze. Obecnie zatrudniony jest w firmie ENPOL Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Jest członkiem rad nadzorczych spółek BLUMERANG S.A. w Poznaniu oraz BLUMERANG PRE IPO S.A. w Poznaniu.

Pan Bogdan Kasprzyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa zarządu Huty Szkła Artystycznego i Unikatowego „Jabłoński” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Jest również doradcą zarządu INVESTcon Group S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: TBS Koziołki Sp. z o.o. z Poznaniu, Inwest Consulting S.A. w Poznaniu, Inwest Connect S.A. w Poznaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.