T2 INVESTMENT SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2009

Numer: 23/2009
Data: 03.11.2009 16:13

W związku ze zmianą zasad przekazywania raportów okresowych, określonych w dokumencie „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, będącym załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r., Zarząd Emitenta informuje o zmianie terminu przekazania okresowego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r. – raport ten zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2009 r.

Podstawa prawna: §6 pkt. 12.2 załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”