T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy

Numer: 11/2013
Data: 27.03.2013 17:40

T2 Investment S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2013 roku doszło do zawarcia ze spółką Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu umowy sprzedaży akcji spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W wyniku ww. transakcji Emitent sprzedał spółce Moonrock Enterprise S.A. wszystkie posiadane przez siebie akcje spółki Blumerang Investors S.A., tj. 1.537.961 akcji w cenie łącznej 1.384.164,90 zł, co daje 0,90 zł za jedną akcję. Akcje będące przedmiotem transakcji są przedmiotem obrotu na rynku w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone są kodem PLBLMPI00017.

Moonrock Enterprise S.A. jest zobowiązana do zapłaty ceny do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO