T2 INVESTMENT SA zakończenie pierwszego etapu projektu realizowanego przez spółkę zależną

Numer: 18/2010
Data: 10.11.2010 12:35

Zarząd Emitenta informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac w projekcie p.t. „Stworzenie Inkubatora wspierającego firmy rozpoczynające działalność, z uwzględnieniem osób bezrobotnych z pomysłem na biznes”, realizowanego przez spółkę zależną Emitenta – T2 Inkubator Sp. z o.o. Wartość wykonanych prac w ramach pierwszego etapu projektu wynosi 536.6 tys. zł brutto, z czego kwota 272.7 tys. zł (40% wartości prac netto plus VAT od całości faktury) pochodzi z pożyczki udzielonej T2 Inkubator Sp. z o.o. przez Emitenta, natomiast kwota 263.914,32 zł (60% wartości prac netto) pochodzi z zaliczki przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu. O przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.530,7 tys. zł i podpisaniu umowy na realizację projektu o łącznej wartości 3.112,4 tys. zł w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, Schematu I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2010 z dnia 11 maja 2010 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.