T2 INVESTMENT SA wniosek o zatwierdzenie prospektu przez spółkę stowarzyszoną

Numer: 15/2010
Data: 04.08.2010 10:39

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w dniu 04.08.2010 r. powziął informację o złożeniu w dniu 03.08.2010 r. w Komisji Nadzoru Finansowego, przez spółkę stowarzyszoną – PBO „ANIOŁA” S.A., wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki. PBO „ANIOŁA” S.A. jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej w formule generalnego wykonawcy. T2 INVESTMENT S.A. jest właścicielem akcji PBO „ANIOŁA” S.A., stanowiących 20,22% udział w kapitale i 22,40% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.