T2 INVESTMENT SA Raport za II kwartał 2012

Numer: 13/2012
Data: 14.08.2012 12:27

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za II kw. 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik