T2 INVESTMENT SA Raport za I kwartał 2012

Numer: 5/2012
Data: 15.05.2012 15:09

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za I kw. 2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

załącznik