T2 INVESTMENT SA projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Numer: 7/2012
Data: 04.06.2012 14:15

Emitent w załączeniu przekazuje projekt uchwały zgłoszony w dniu 1 czerwca 2012 r., przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki T2 INVESTMENT S.A do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. oraz nowy porządek obrad.

Uchwała dotyczy utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4. Załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu

 

załącznik
załącznik