T2 INVESTMENT SA pozyskanie środków w ramach WRPO na lata 2007-2013 przez spółkę zależną

Numer: 10/2010
Data: 11.05.2010 11:58

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.530,7 tys. PLN projektowi p.t. „Stworzenie Inkubatora wspierającego firmy rozpoczynające działalność, z uwzględnieniem osób bezrobotnych z pomysłem na biznes”, realizowanego przez spółkę zależną Emitenta – T2 Inkubator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Całkowita wartość brutto projektu wynosi 3.112,4 tys. PLN. Dofinansowanie pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, Schemat I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw” oraz Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi amp/