T2 INVESTMENT SA – powołanie rady nadzorczej

Numer: 12/2012
Data: 22.06.2012 14:42

Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 22.06.2012 roku postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki T2 INVESTMENT S.A. następujące osoby:

– Mariusz Obszański

– Edward Kozicki

– Dariusz Kojat

– Andrzej Dulnik

– Bogdan Kasprzyk

– Beata Schmidt-Tylińska

Podstawa prawna: § 3 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect