Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Numer: 8/2015
Data: 09.06.2015 19:09

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca 2015 roku wpłynęły do spółki rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej z pełnionych przez nich funkcji.
Rezygnację złożyła Pani Beata Schmidt-Tylińska oraz Pan Edward Kozicki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęte zostały uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Mariusza Koitka oraz Pana Mariusza Olejniczaka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu