Raport roczny za 2020 rok MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 3/2021
Data: 14.05.2021 17:35

 

Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2020 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Medcamp-spr.-zarzadu-za-2020

Medcamp-s.a.-sf-za-2020-rok

Informacje-dodatkowe-do-sf-za-2020(1)

Raport-medcamp-s.a.-sprawozdanie-z-badania-sf-za-2020-z-14.v.2021r..pdf.xades-20210514115322921

Raport-roczny-za-2020-medcamp(1)