Przyjęcie oferty zmiany umowy

Numer: 7/2016
Data: 21.04.2016 10:11

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze 18/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku, Zarząd spółki MEDCAMP S.A. informuje, iż w dniu 20.04.2016 roku spółka zależna- T2 Szamotuły Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o przyjęciu oferty zmiany umowy dotyczącej sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu położonego w Szamotułach. Zmiana umowy przedłuża termin zobowiązania do zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży z 31.05.2016 roku do dnia 31.05.2017 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.“

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu