Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego

Numer: 10/2020
Data: 10.05.2020 17:41

Zarząd Medcamp S.A. dalej: „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29.01.2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 i wyznaczył nowy termin na dzień 29.05.2020 roku.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych w 2020 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: RMF GPW par. 80 ust. 2 oraz RMF w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych par. 21 ust. 1

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu