Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 15/2015
Data: 22.12.2015 11:54

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd T2 Investment S.A. (Emitent) informuje, że Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie T2 Investment S.A. na zgromadzeniu zwołanym w dniu 22 grudnia 2015 roku zarządził przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T2 Investment S.A. nastąpi 08 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00 w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16 A

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu