Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 13/2016
Data: 14.06.2016 15:48

Zarząd MEDCAMP S.A. (Emitent) informuje, że Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A. na zgromadzeniu zwołanym w dniu 14 czerwca 2016 roku zarządziła przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A. nastąpi 14 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16 A
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”