Powołanie członka Rady Nadzorczej

Numer: 18/2015
Data: 23.12.2015 12:00

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki T2 Investment S.A. niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2015 roku podjęta została uchwała o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Banasiewicza. Poniżej życiorys Członka Rady Nadzorczej:
1995 – ukończenie Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydział Lekarski
2003 – obrona pracy doktorskiej
2006 – specjalizacja z chirurgii ogólnej drugiego stopnia
2010 – uzyskanie tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych
2013 – Członek Rady Nadzorczej spółki Inno-Gene S.A.
2015 – uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego
2015 – Prezes Zarządu spółki Medical Innovation Sp. z o.o.
2015- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej “Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńskowskiej” S.A.- Open S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu