Odstąpienie od umowy – Karwieńskie Błota

Numer: 21/2014
Data: 22.12.2014 17:10

Odstąpienie od umowy – Karwieńskie Błota

Zarząd T2 Investment S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent odstąpił od warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 20 lutego 2014 roku ze spółką Denega Sp. z o.o., na podstawie której Emitent zobowiązał się do nabycia na podstawie powyższej umowy nieruchomości położonej w Karwieńskich Błotach.
Strony ustaliły, że będą dążyć do zawarcia powyższej transakcji w roku 2015.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu