Korekta raportu 2/2016 -sprostowanie omyłki pisarskiej w tytule raportu „Harmonogram przekazywania raportów”

Numer: 3/2016
Data: 05.02.2016 11:56

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano rok w tytule raportu 2/2016. Prawidłowy tytuł raportu brzmi:
„Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.