Jednostkowy raport za IV kw 2015 roku

Numer: 4/2016
Data: 12.02.2016 11:57

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kw 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu