Jednostkowy raport za I kw 2018 roku

Numer: 4/2017
Data: 15.05.2018 12:08

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za I kwartał 2018 roku.
MEDCAMP_raport_I_kwartal_2018.pdf

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu