Jednostkowy raport za II kw 2019 roku

Numer: 8/2019
Data: 14.08.2019 15:59

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Med-iiQ2019