Jednostkowy raport za II kw 2017 roku

Numer: 9/2017
Data: 11.08.2017 16:40

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Cazary Ziarkowski – Prezes Zarządu