Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer: 1/2015
Data: 12.01.2015 17:13

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2014 roku – 13 luty 2015 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku
Raport roczny (jednostkowy) za 2014 rok – 18 maja 2015 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu