Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer: 2/2016
Data: 29.01.2016 16:30

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za III kwartał 2015 roku – 14 listopada 2016 roku
Raport roczny (jednostkowy) za 2015 rok – 13 maja 2016 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.