Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Numer: 1/2018
Data: 31.01.2018 14:19

Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości
w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku

Raport kwartalny (jednostkowy) za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku

Raport kwartalny (jednostkowy) za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku

Raport kwartalny (jednostkowy) za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

Raport roczny (jednostkowy) za 2017 rok – 11 maja 2018 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu