Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 14 czerwca 2016 roku

Numer: 14/2016
Data: 14.06.2016 16:01

Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 14 czerwca 2016 roku

Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 14 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu